כיצד נרשמים לשירות ומפיקים קוד אימות לצורך איסוף המידע?

תהליך הרישום והעברת הבקשה למידע הפנסיוני שלך כוללים מספר צעדים פשוטים:

  1. מילוי מספר פרטים מזהים ראשוניים באתר איילון נאמנים
  2. מעבר לאתר המסלקה הפנסיונית לצורך אימות זהותך
  3. אימות זהותך באופן מידי באמצעות פרטי כרטיס האשראי שלך . פרטי הכרטיס נועדו .לצורך אימות זהותך בלבד. לא ייגבה מהכרטיס תשלום בגין הפעולה
  4. קוד האימות יתקבל באיילון נאמנים ובאמצעותו נבצע את פעולת איסוף הנתונים.
  5. נציג איילון נאמנים יפנה אליך לתאום פגישה מיד עם קבלת המידע מכל הגופים הפנסיוניים בישראל.

תוך כמה זמן אוכל להיפגש עם נציג איילון נאמנים ולקבל תכנון פנסיוני מקיף?

הבקשה נשלחת לכלל הגופים המנהלים חסכונות פנסיה במדינת ישראל והם מחויבים בהעברת המידע. המידע המתקבל מכיל את רשימת כל המוצרים הפנסיונים שיש לחוסך, הפעילים ואלו שאינם פעילים, תוך פירוט מלוא הנתונים בכל מוצר: סכומים צבורים, הפקדות חודשיות, דמי ניהול, כיסויים ביטוחיים ועוד.

גופי הפנסיה מחויבים בהעברת המידע אלינו בתוך 3 ימים לכל היותר מרגע הגשת הבקשה באמצעות קוד האימות.

מיד עם קבלת המידע המלא נדאג לצור קשר ולתאם פגישה

חזור לטופס תהליך הרישום והעברת הבקשה